این کتاب در زمینه نقد کلاس های درس خارج فقه امام(ره) بوده و به نقد نظریه ولایت فقیه پرداخته است.
وی در این کتاب که «المحاظرات فی الاصول... » نام دارد بنیان های نظام و موضوع ولایت فقیه را به چالش کشیده است.